Prohibit no tocar!

Prohibit no tocar!

El passat dilluns 27 de gener alguns infants de la comunitat dels grans visitaren una exposició de matemàtiques al Centre Cultural la Misericòrdia de Palma. Els nins i nines varen experimentar amb diferents materials i jocs del Museu de Matemàtiques de Catalunya.